info (@) yerelyonetimlerdernegi.org.tr | Tel: 0312 220 25 32 - 0850 520 55 22 | Faks: 0850 811 86 98 

The Latest

28.10.2021 tarihli ve 31642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4642 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karara aşağıdaki Geçici 86’ncı madde eklenmiş, 29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4977 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Geçici 86’ncı maddede yer alan “31/12/2021” ibaresi “30/06/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 86- Covid-19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel;

a) İlgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmada,

b) Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden yararlanmada,

30/06/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil), 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Resmi Gazete

Sayfa 1 / 3