info (@) yerelyonetimlerdernegi.org.tr | Tel: 0312 220 25 32 - 0850 520 55 22 | Faks: 0850 811 86 98 

Belediyelerin Borç ve Alacaklarına Dair Yapılandırma Rehberi

24 Haziran 2021 Yazar 

Belediyeleri doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren maddeleri içeren “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanan ve belediye alacak ve borçlarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) de 14 Haziran 2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile belediyelerin vergi ve sigorta gibi bir kısım borçları yapılandırılırken aynı zamanda vergi, su, atıksu, ücret gibi alacakları da yapılandırma kapsamına alındı. Yapılandırma hükümlerine işlenmek üzere belediyelerce bildirilen sorun alanlarının çözümü yönünde girişimlerde bulunuldu.

18 maddeden oluşan Kanunun bazı maddeleri belediyeleri doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiriyor. Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelere inceleme ve yorumlama kolaylığı sağlamak amacıyla Kanunun belediyeleri ilgilendiren yapılandırma maddelerini derleyerek oluşturduğu çalışmayı belediyeler ile paylaştı.

Belediyelerin Borç ve Alacaklarına Dair Yapılandırma Rehberi için Tıklayınız.

 

Kaynak : Türkiye Belediyeler Birliği (https://www.tbb.gov.tr/basin-ve-yayin/haberler/20210623-belediyelerin-borc-ve-alacaklarina-dair-yapilandirma-rehberi)